Cảm ơn bạn đã mua bộ kit

Canva Template

Bạn ấn “Use template” hoặc là “Sử dụng mẫu” là sẽ có ngay bộ template này nhé.

Blog planner

Bạn ấn “Make a copy” là có ngay bản sao cho riêng mình rồi.

Content template

Cũng như file “blog planner” bạn chọn “Make a copy” là dùng được nhé.

Cảm ơn bạn một lần nữa!