Category Mindset

Mindset làm nên tất cả. Tư duy đúng thì hành động mới đúng. Và chúng sẽ đi liền với việc phát triển bản thân. Ở độ tuổi GenZ, tụi mình càng rèn giũa tư duy tốt chừng nào, thì càng phát triển chừng ấy.