Category Trở thành blogger

Đây sẽ là nơi mình viết chuyên sâu về việc tạo blog, blogging, và định hướng cụ thể cho những bạn muốn trở thành blogger.

Newbie học viết content

Helliu mn mình tên Híu. Trước đây mình cứ nghĩ viết content cũng đơn giản thôi, có chủ đề rồi, dựa trên trải nghiệm cá nhân của mình mà viết.  Mình từng nghĩ “Trải nghiệm cá nhân 20 năm trời…